Και η "εκτός διαδικτύου" (offline) προώθηση μπορεί να είναι αποτελεσματική

Πρόσφατα, πελάτης της εταιρείας μας ζήτησε τη δημιουργία ιστοσελίδας, χωρίς να επιθυμεί online προώθηση της ιστοσελίδας μέσω S.E.O. ή online διαφήμισης. Συνήθως, σε νέες ιστοσελίδες (νέα domain name), αν δεν γίνει κάποιος μορφής online promotion, η επισκεψιμότητα είναι χαμηλή. Η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν αρκετά διαφορετική.

Η ιστοσελίδα, μόλις 2 μήνες μετά τη δημιουργία της, παρουσίαζε (αναλογικά) σημαντική επισκεψιμότητα, της τάξης των 5.000 διαφορετικών επισκεπτών (unique visitors) ανά μήνα. Από πού προέρχονταν όμως οι επισκέπτες;

read more