Στην Genesis, μπορούμε να αναπτύξουμε για εσάς λογισμικό (software) ειδικού σκοπού, που να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες σας. Τέτοιου είδους προγράμματα μπορεί να είναι διαδικτυακά (web based εφαρμογή) ή απλά (desktop πρόγραμμα) και στοχεύουν στην αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα χρήσης εφαρμογών πληροφορικής είναι:

  • Μείωση λειτουργικού κόστους της επιχείρησής σας
  • Εξοικονόμηση χρόνου
  • Απλοποίηση - αυτοματοποίηση διαδικασιών
  • Αύξηση ανταγωνιστικότητας
  • Ελαχιστοποίηση πιθανότητας λαθών

Είναι αρκετά συνηθισμένο πολλοί επαγγελματίες και εταιρείες να καταφεύγουν σε έτοιμες λύσεις προγραμμάτων του εμπορίου. Τέτοιου είδους έτοιμων πακέτων λογισμικού παρέχουν υπερβολικά πολλές λειτουργίες προσπαθώντας να καλύψουν κάθε δυνατή περίπτωση και έχουν μεγάλη πολυπλοκότητα στην χρήση τους. Τελικά, αποτελούν ιδανική συνταγή αποτυχίας αφού καταλήγουν να δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν.

Στην Genesis, μπορούμε να δημιουργήσουμε για εσάς προγράμματα πληροφορικής από μηδενική βάση, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις σας. Συγκεκριμένα, προτού ξεκινήσουμε οποιοδήποτε έργο, λαμβάνουμε υπόψη:

  • Τις λειτουργικές σας απαιτήσεις
  • Την υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή
  • Πιθανές ανάγκες επεκτασιμότητας του έργου
  • Τον διαθέσιμο προϋπολογισμό
  • Τον ζητούμενο χρόνο υλοποίησης

Αναλύστε μας τις απαιτήσεις σας και εμείς θα προτείνουμε και θα υλοποιήσουμε ακριβώς την λύση που σας ταιριάζει.

Παραδείγματα περιπτώσεων επαγγελματικής χρήσης λογισμικού: εφαρμογή διαχείρισης πελατολογίου, λογισμικό για ιατρείο, διαχείριση αποθήκης, πρόγραμμα διαχείρισης συνεργείου αυτοκινήτων