Η εταιρεία

Η εταιρεία GenesisSoft ιδρύθηκε το 2010 στη Χίο και δραστηριοποιείται στον τομέα των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και internet

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών λύσεων σε επαγγελματίες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες, αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας σύγχρονα τεχνολογικά αγαθά.

Τα ανταγωνιστικά πλεονέκτηματά μας είναι η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η βαθιά γνώση του αντικειμένου μας και η επιμονή μας στην επίτευξη των στόχων που θέτουμε.

Η φιλοσοφία μας:

Η ομάδα